Prakses tālruņa numurs: 67509656

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki