Sertificēta narkoloģe veic alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu un datorspēļu atkarības slimnieku diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju, veic arī atkarības slimības profilaksi (darbs ar nepilngadīgajiem psihoaktīvo vielu lietotājiem, piederīgajiem, t.sk. vecākiem un citām atbalsta personām). Veic pirmstermiņa veselības medicīniskās pārbaudes šoferiem.

Sniedz valsts apmaksātas un maksas kosultācijas, arī attālināti.

SVEŠVALODU PRASMES