Prakses tālruņa numuri: 67233000, 29124614, medmāsa: 25595164

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki