Prakses tālruņa numuri: 67233000, 29124614, medmāsa: 25595164

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki

 

Privātprakse ir neatkarīga ārstniecības iestāde un nav AS "Veselības centru apvienība" pakļautībā.