ĢIMENES ĀRSTS

Prakses tālruņa mumurs: 67068552, 26554864
Tālrunis pierakstam: 67797155.
Tālrunis mājas vizītēm, zvanot līdz plkst. 15:00: 67411464.