ĢIMENES ĀRSTS

Prakses tālruņa mumurs: 27092129.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pārņēma dr.Anitas Aides privātpraksi