Prakses tālruņa mumurs: 27092129.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki