AS “Veselības centru apvienība” Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas dienesta vadītāja.

Sertificēta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, sertificēta fizioterapeite konsultē pieaugušos un bērnus no zīdaiņu vecuma ar kustību un balsta orgānu slimībām, pēc dažādu veidu traumām, insultiem un citām slimībām, lai personām ar noteiktiem funkcionēšanas ierobežojumiem nodrošinātu šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu.
Rehabilitācijas mērķa sasniegšanai izstrādā medicīniskās rehabilitācijas plānus un iesaista citus funkcionālos speciālistus. Balstoties uz personas funkcionēšanas ierobežojumu un saslimšanas diagnozi, izsniedz atzinumu atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pārbaudes.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES