Sertificēts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.
Konsultē, izstrādā un vada individuālās rehabilitācijas plānus pacientiem, piesaistot nepieciešamos funkcionālos speciālistus un izmantojot fizikālās medicīnas metodes.

Pieņem tikai pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES