Prakses tālruņa mumurs: 26424144.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki