Sertificēts fizoterapeits veic pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un sniedz konsultācijas un ārstēšanu fizioterapijas ietvaros pieaugušajiem.

Izmanto:

  • locītavu trakcijas tehnikas, pozicionēšanu;
  • slinga terapijas elementus;
  • proprioceptīvo neiromuskulāro facilitāciju (PNF).

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES