Prakses tālruņa numurs 67426130
Tālrunis pierakstam 67797155.
Tālrunis mājas vizītēm, zvanot līdz plkst.15.00 67411464

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki