Prakses tālruņa numurs: 66101090

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki