Prakses tālruņa numurs: 66101093.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki