Prakses tālruņa numurs: 66101093

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki