Prakses tālruņa numurs: 65434562

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki