Ķirurgs, onkologs ķīmijterapeits sniedz konsultācijas labdabīgu slimību, kā arī ādas un krūts vēža gadījumā. Veic ķirurģisku ārstēšanu.

Pieņem tikai pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES