ĶIRURGS. ONKOLOGS

Ķirurgs, onkologs ķīmijterapeits. Sniedz konsultācijas labdabīgu slimību, kā arī ādas un krūts vēža gadījumā. Veic ķirurģisku ārstēšanu.
Pieņem tikai pieaugušos.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES