Prakses tālruņa numurs: 25927696

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki