Prakses tālruņa numurs: 67561635

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki