Prakses tālruņa numuri: 27528313

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki