Prakses tālruņa numuri: 67171908, 29655875

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki