INTERNISTS, ARODSLIMĪBU ĀRSTS

Sniedz internista konsultācijas terapijas dienas stacionārā, veic diagnostiku un ārstēšanu, sadarbojoties ar citu nozaru speciālistiem.
Pieņem tikai pieaugušos.
Veic darbinieku obligātās veselības pārbaudes, konsultē par darba vides kaitīgo faktoru izraisītām slimībām un arodslimību noteikšanas kārtību. Piedalās autovadītāju un ieroču nēsāšanas medicīniskajās komisijās kā interniste.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES