Prakses tālruņa numurs: 67799977.

Privātprakse ir neatkarīga ārstniecības iestāde un nav AS "Veselības centru apvienība" pakļautībā.