Prakses tālruņa numurs: 67563002

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki