Prakses tālruņa mumurs: 29413266.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki