Sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ģimenes ārstes Ludmilas Kotikovas esošajiem pacientiem viņas ilgstošās prombūtnes laikā.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

Prakses tālruņa numurs: 67284981.