Veic komunikācijas spēju, runas, balss tempa un ritma traucējumu, valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanas diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju pieaugušajiem un bērniem no 1.5 gada vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus arī krieviski runājošiem bērniem.

SVEŠVALODU PRASMES