Sertificēta ģenētiķe veic bērnu un pieaugušo ar iespējamu ģenētisko patoloģiju izmeklēšanu, analizējot pacienta fenotipiskās izpausmes, klīniski laboratoriskos datus, slimības un ģimenes anamnēzi, ciltskoku. Sniedz rekomendācijas papildu izmeklējumiem, kas nepieciešami diagnozes apstiprināšanai. Veic pacientu ar zināmu ģenētisku patoloģiju dinamisku novērošanu. Izskaidro un informē pacientu par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, citām ārstēšanas metodēm un prognozi, kā arī par iespējamām slimības sekām un komplikācijām. Zināmas ģenētiskas patoloģijas gadījumā ārste nosaka varbūtējo ģenētisko risku ģimenes locekļiem un pēcnācējiem.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES