Prakses tālruņa numuri: 2827208026325181

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki