Sertificēta pneimonoloģe diagnosticē, sniedz konsultācijas un ārstē pacientus ar jebkuras izcelsmes pulmonoloģiskās sistēmas traucējumiem.

Pieņem tikai pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES