Ārste rezidente konsultē pieaugušos un bērnus, izstrādā individuālās rehabilitācijas plānus, piesaistot nepieciešamos funkcionālos speciālistus. Nesniedz atzinumus veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai un nesniedz atzinumu par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes. Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus. 

SVEŠVALODU PRASMES