Sertificēts narkologs diagnosticē, sniedz konsultācijas un ārstē alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un azartspēļu izraisītas atkarības bērniem no 10 gadu vecuma un pieaugušajiem. Izraksta izziņas.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES