Prakses tālruņa numurI: 67234974, 26135985

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki