Prakses tālruņa mumurs: 67280708.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki