Prakses tālruņa numuri: 67528961, 26061857

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki