Rīga
Latvija

VCA Administrācijas kontakti

AS "Veselības centru apvienība" administrācija:

Valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa (+371) 67136974   administracija@vca.lv
Biroja vadītāja Elita Semjonova (+371) 67136974   administracija@vca.lv
Veselības aprūpes vadības ārsts Anna Maruškina (+371) 67136951   anna.maruskina@vca.lv
Galvenais grāmatvedis Aleksandrs Viņņiks (+371) 67136953   aleksandrs.vinniks@vca.lv
Personāla direktore Elīna Svetlaka (+371) 67146897   elina.svetlaka@vca.lv
Kvalitātes vadītāja Jeļena Ščeglova
(+371) 67246764   jelena.sceglova@vca.lv
 

VCA rekvizīti

AS „Veselības centru apvienība”,
Reģ. nr. 40103464662
Adrese: A.Saharova 16, Rīga, LV-1021
Banka: SEB banka AS
UNLALV2X
Bankas konts: LV83UNLA0050017681002