Prakses tālruņa numurs: 67511329

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki