Prakses tālruņa numurs: 29896394

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki