Sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, psihologs-pārraugs, sniedz psiholoģisko atbalstu un veic personības psiholoģisko izpēti (kognitīvo procesu norise, personības emociju/motivācijas sfēras profils). Sagatavo atzinumu pēc klienta lūguma un citu speciālistu (neirologs, psihiatrs) pieprasījuma, kā arī iesniegšanai citās institūcijās (piemēram, VDEĀKV). Konsultē grūtās dzīves situācijās: attiecību krīzes stāvoklis, pašapziņas un pašpārliecības celšana, profesionālā izvēle, zaudējuma un trauksmes pārdzīvojumi u.c.

Konsultē pieaugušos un bērnus no 12 gadu vecuma.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES