Prakses tālruņa numurs: 29641328

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki