Prakses tālruņa numurs: 67571410

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki