Prakses tālruņa numurs: 67234974

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki