Prakses tālruņa mumurs: 29761741.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki