Prakses tālruņa numuri: 6706854627054428.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki