Prakses tālruņa numurs: 67068546

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki