Prakses tālruņa numurs: 63428796.

 Privātprakse ir neatkarīga ārstniecības iestāde un nav AS "Veselības centru apvienība" pakļautībā.