Sertificēta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste izmeklē un ārstē pacientus, izmantojot arī fizikālās medicīnas metodes. Izstrādā un vada individuālus rehabilitācijas plānus pacientiem, piesaistot nepieciešamos funkcionālos speciālistus.
Izmanto lāzerterapiju un triecienviļņu terapiju.

Pieņem bērnus no 1 gada vecuma un pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES