FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTS 

Sertificēta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.
Izmeklē un ārstē pacientus, izmantojot arī fizikālās medicīnas metodes. Izstrādā un vada individuālus rehabilitācijas plānus pacientiem, piesaistot nepieciešamos funkcionālos speciālistus.
Izmanto lāzerterapiju un triecienviļņu terapiju.
Pieņem bērnus no 1 gadaa vecuma un pieaugušos.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES