Prakses tālruņa numurs: 29620618

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki