VCA ERAF projekti

  Apakškategorijas

  UZAICINĀJUMS DATORTEHNIKA

  AS “Veselības centru apvienība” Reģ. Nr. 40103464662
  A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021
  UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJA
  DATORTEHNIKAS piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm.


  ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS "VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA" STRUKTŪRVIENĪBĀ "VCA DUBULTU POLIKLĪNIKA", ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒS

  2021. gada 07. maija ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/053 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.


  ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS "VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA"ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒS.

  2021.gada 06. maija ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo  ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.


  PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

  “AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi” projektu Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” un 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.


  Ārstniecības iestādes kods: 0100-64120 / VCA © Visas tiesības aizsargātas 2019