Prakses tālruņa numurs: 67598283

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki