Sertificēta psihiatre sniedz palīdzību dažādu psihisku traucējumu gadījumos. Īpaša interese ir par senioru grupas pacientiem, piemēram, saistībā ar garastāvokļa, atmiņas un miega traucējumiem. Ir pieredze darbā ar komorbīdiem pacientiem. Plaša pieredze ar pacientiem, kuriem ir neirotiska tipa traucējumi: trauksmaini depresīvas reakcijas ar/bez pavadošiem miega traucējumiem, panikas lēkmes, somatoformas veģetatīvas disfunkcijas paveidi.

Pieņem pacientus no 18 gadu vecuma.

Sniedz tikai maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES