Prakses tālruņa numurs: 67565854.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki