Prakses tālruņa numurs: 67511326

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki