Sertificēts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts konsultē pieaugušos, izstrādā individuālās rehabilitācijas plānus un vada pacientiem, piesaistot nepieciešamos funkcionālos speciālistus un izmantojot fizikālās medicīnas metodes. Sniedz atzinumus veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai.

Nesniedz atzinumu par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES